اپراتور برتر دیتا و دریافت تندیس طلائی جـایـــزه و لــوح تـقدیر