تراکنش موفق

کاربر گرامی سفارش شما با موفقیت ثبت شد، حتما اطلاعات خود را تکمیل کنید.
مبلغ تراکنش

۱۵۶,۰۰۰

تومان

شماره پیگیری ۸۹۵۴۰۰۱۲۵۳
تاریخ تراکنش پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ : ۱۸:۱۵