درخواست عاملیت فروش

در راستای دستیابی به استراتژی‌های محوری با هدف افزایش سهم بازار و توسعه شبکه فروش، شركت سپنتا در سراسر کشور عاملیت فعال در حوزه خدمات خانگی می پذیرد. لذا در صورت تمایل به همکاری، نسبت به تکمیل و ارسال فرم ذیل اقدام فرمایید.

مایل به دریافت نمایندگی هستید؟ فرم درخواست نمایندگی را پر کنید.

امور نمایندگان سپنتا در استان‌ها

ir-map

استان تهران

نمایندگی مرکزی - کد: 1000

  • آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰7، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ۱۱، شرکت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)
  • تلفن تماس: ۲۲۲۲۵۲۲۲-۰۲۱ و ۳۴۳۳۴۵۸۲۲-۰۲۱

نمایندگی مرکزی - کد: ۱۸۴۸

  • آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰۹، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ۱۱، شرکت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)
  • تلفن تماس: ۲۲۲۲۵۲۲۲-۰۲۱ و ۳۴۳۳۴۵۸۲۲-۰۲۱

نمایندگی مرکزی - کد: ۱۸۴۸

  • آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰۹، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ۱۱، شرکت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)
  • تلفن تماس: ۲۲۲۲۵۲۲۲-۰۲۱ و ۳۴۳۳۴۵۸۲۲-۰۲۱

نمایندگی مرکزی - کد: ۱۸۴۸

  • آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰۹، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ۱۱، شرکت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)
  • تلفن تماس: ۲۲۲۲۵۲۲۲-۰۲۱ و ۳۴۳۳۴۵۸۲۲-۰۲۱

نمایندگی مرکزی - کد: ۱۸۴۸

  • آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰۹، ساختمان سپنتا، طبقه پنجم، واحد ۱۱، شرکت مهرگان دانش پژوه (سپنتا)
  • تلفن تماس: ۲۲۲۲۵۲۲۲-۰۲۱ و ۳۴۳۳۴۵۸۲۲-۰۲۱

فرم درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

مشخصات فردی(ضروری)
مشخصات تماس(ضروری)
Hidden
Hidden