نکاتی درباره تعرفه‌ها

  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
  • ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود. منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
  • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
  • هزینه‌ نصب و راه‌اندازی این سرویس‌ ۳۰,۰۰۰ تومان است.
  • هزینه ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ADSL توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی)، ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
  • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۲۵۶۲۴ و ۵۲۶۲۷۱ و ۵۲۶۲۷۴ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
  • سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۲۷۱۸۳ و ۵۲۷۱۸۴ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.