مناطق تحت پوشش ADSL

جهت بررسی وضعیت پوشش ADSL، کافیست شماره خط تلفن ثابت را درکادر زیر وارد کرده و بر روی دکمه بررسی وضعیت کلیک کنید و در صورتی که درمناطق پوشش دهی سپنتا بودید، می توانید بر روی دکمه خرید سرویس کلیک کنید.

شماره ثابت خود را به همراه کد شهر وارد کنید