اینترنت سازمانی دکل‌های مخابراتی برای سلامتی مضر هستند؟

علی گورانی رئیس اداره بهداشت پرتو‌های وزارت بهداشت درباره نگرانی مردم درخصوص نصب دکل‌های مخابراتی اظهار داشت: نحوه انت[..]