تغییر محاسبه ترافیک با میزبانی داخلی

با توجه به روز رسانی تعرفه ارایه خدمات دسترسی اینترنت پرسرعت ثابت، در صورت استفاده از محتوا با میزبانی داخلی، ۳۷ درصد تعرفه داده بین الملل و پیام رسان های اجتماعی داخلی، ۲۴.۸۷ درصد تعرفه داده بین الملل محاسبه خواهد شد.

تاریخ انتشار خبر: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹